Główny » brokerzy » Rynek uporządkowany

Rynek uporządkowany

brokerzy : Rynek uporządkowany
CO TO JEST uporządkowany rynek

Rynek uporządkowany to każdy rynek, na którym podaż i popyt są w miarę równe. Można by zatem powiedzieć, że rynek uporządkowany jest w stanie równowagi. Termin ten może również odnosić się do witryny wymiany towarów, usług lub finansowych papierów wartościowych prowadzonej w uczciwy, niezawodny, bezpieczny, dokładny i wydajny sposób. Uporządkowane rynki przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.

PRZEŁAMANIE Z uporządkowanego rynku

Rynki uporządkowane mają zwykle stabilne i konkurencyjne ceny, odzwierciedlające prawdziwą wartość towaru lub usługi. W przypadku rynków papierów wartościowych zespół specjalistów ds. Nadzoru rynku giełdy jest podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie uporządkowanego rynku. Specjaliści robią to, skacząc ze swojego kapitału, gdy nie ma wystarczającej liczby kupujących lub sprzedających. Pomaga to zmniejszyć zmienność rynku. Na nieuporządkowanym rynku mogą wystąpić manipulacje na rynku, wykorzystywanie informacji poufnych i inne naruszenia. Zasady giełdy zabraniają specjalistom handlu przed inwestorami, którzy złożyli zamówienia na zakup lub sprzedaż papieru wartościowego po tej samej cenie. Jeśli rynek jest zakłócony, inwestorzy mogą nie mieć zaufania do uczestnictwa. Rezerwa Federalna stara się również promować uporządkowane funkcjonowanie rynku, zapewniając płynność rynku.

Przykłady uporządkowanego rynku

Jeśli dany katalizator zagraża uporządkowanemu rynkowi, wielu graczy może być odpowiedzialnych za stawienie czoła temu zagrożeniu i utrzymanie uporządkowanego rynku. Na przykład 23 czerwca 2016 r., Kiedy Wielka Brytania głosowała za wyjściem z Unii Europejskiej, dyrektor operacyjny nowojorskiej giełdy papierów wartościowych (NYSE) Stacey Cunningham pociągnął za sobą uspokajających menedżerów i handlowców z Wall Street. Głosowanie w sprawie „Brexitu” mogło mieć szkodliwy wpływ na amerykański rynek akcji, ale Cunningham zapewnił agentów, a przez to akcjonariuszy, że model handlowy NYSE ustabilizuje i ochroni kapitał spółek notowanych na NYSE. Z założenia wyznaczeni animatorzy rynku NYSE (DMM) ściśle monitorują rynki i wykorzystują własny kapitał, aby zminimalizować zakłócenia i zwiększyć efektywność cenową. Jest to szczególnie przydatne na niestabilnym rynku. Następnego ranka DMM rozwiązałyby niepewność rynku światowego wywołaną niepokojem politycznym w UE poprzez dostosowanie cen otwarcia rynku, aby lepiej odzwierciedlić rzeczywistą podaż i popyt na zapasy. Oceniając to wydarzenie rynkowe i podejście do tłumienia wahań cen, NYSE twierdzi, że przewyższają Nasdaq, jeśli chodzi o utrzymanie uporządkowanego rynku w czasach globalnej niepewności gospodarczej i stresu.

Pojawienie się Fintecha otworzyło nowe rozmowy dotyczące utrzymania uporządkowanych rynków. W 2017 r. Nasdaq gościł Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wraz z kilkoma przedstawicielami krajowych organów nadzorczych, giełd i uczestników rynku, aby omówić Fintech i jego rolę w ułatwianiu i utrzymywaniu uczciwych i uporządkowanych rynki. Dyskusją była uzgodniona potrzeba dodatkowej współpracy i otwartości między składnikami rynków kapitałowych, jeśli chodzi o korzystanie z Fintech.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Definicja Brexit Brexit odnosi się do opuszczenia Wielkiej Brytanii przez Unię Europejską, co ma nastąpić w październiku tego roku. więcej Jak działa Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) jest organem regulacyjnym, który działa na rzecz utrzymania stabilności finansowej w sektorze bankowym Unii Europejskiej. więcej Rynek akcji | Investopedia Rynek akcji składa się z giełd lub rynków pozagiełdowych, na których emitowane są akcje i inne finansowe papiery wartościowe spółek publicznych. więcej Jednostka specjalistyczna Jednostka specjalistyczna to grupa osób lub firm, które pełniły funkcję animatorów rynku dla określonych akcji w okresie przed giełdami elektronicznymi. więcej Zobowiązanie potwierdzające Zobowiązanie potwierdzające jest zobowiązaniem specjalistów NYSE do wejścia na rynek z określonym zabezpieczeniem (poprzez wysłanie lub licytację i zapytanie), gdy nie ma wystarczającego popytu na rynku i podaży, aby skutecznie dopasować zamówienia. więcej Przejrzystość ceny Definicja Przejrzystość ceny zazwyczaj odnosi się do dostępności informacji o przepływie zamówień dla określonego towaru. więcej linków partnerskich
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz