Główny » handel algorytmiczny » Kryterium najmniejszych kwadratów

Kryterium najmniejszych kwadratów

handel algorytmiczny : Kryterium najmniejszych kwadratów
Co to jest kryterium najmniejszych kwadratów?

Kryterium najmniejszych kwadratów to wzór stosowany do pomiaru dokładności linii prostej w obrazie danych użytych do jej wygenerowania. Oznacza to, że formuła określa linię najlepszego dopasowania.

Ten wzór matematyczny służy do przewidywania zachowania zmiennych zależnych. Podejście to jest również nazywane linią regresji najmniejszych kwadratów.

Zrozumienie kryterium najmniejszych kwadratów

Kryterium najmniejszych kwadratów określa się, minimalizując sumę kwadratów utworzonych przez funkcję matematyczną. Kwadrat jest określany przez podniesienie kwadratu odległości między punktem danych a linią regresji lub średnią wartością zestawu danych.

Analiza metodą najmniejszych kwadratów rozpoczyna się od zestawu punktów danych wykreślonych na wykresie. Zmienne niezależne są wykreślane na poziomej osi x, podczas gdy zmienne zależne są wykreślane na pionowej osi y. Analityk stosuje formułę najmniejszych kwadratów, aby określić najdokładniejszą linię prostą, która wyjaśni związek między zmienną niezależną a zmienną zależną.

Najczęstsze zastosowania najmniejszych kwadratów

Postępy w dziedzinie mocy obliczeniowej oprócz nowych technik inżynierii finansowej zwiększyły stosowanie metod najmniejszych kwadratów i rozszerzyły podstawowe zasady.

Kluczowe dania na wynos

  • Metodę kryterium najmniejszych kwadratów stosuje się w finansach, ekonomii i inwestowaniu.
  • Służy do oszacowania dokładności linii w obrazie danych użytych do jej utworzenia.
  • Wyniki najmniejszych kwadratów można wykorzystać do podsumowania danych i prognozowania powiązanych, ale nieobserwowanych wartości z tej samej grupy lub systemu.

Najmniejsze kwadraty i powiązane metody statystyczne stały się powszechne w finansach, ekonomii i inwestowaniu, nawet jeśli ich beneficjenci nie zawsze są świadomi ich zastosowania.

Na przykład doradcy Robo, z których korzysta obecnie wiele platform inwestycyjnych, stosują techniki symulacji Monte Carlo do zarządzania portfelami, chociaż jest to realizowane poza sceną i poza zasięgiem wzroku posiadaczy kont, którzy z nich korzystają.

Inne zastosowania obejmują analizę szeregów czasowych dystrybucji zwrotów, prognozowanie ekonomiczne i strategie polityczne oraz zaawansowane modelowanie opcji.

Co mówią ci najmniejsze kwadraty?

Zamiast próbować dokładnie rozwiązać równanie, matematycy stosują metodę najmniejszych kwadratów, aby uzyskać dokładne przybliżenie. Jest to określane jako oszacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa.

Podejście do najmniejszych kwadratów ogranicza odległość między funkcją a punktami danych, które wyjaśnia funkcja. Jest stosowany w analizie regresji, często w modelowaniu regresji nieliniowej, w którym krzywa jest dopasowana do zestawu danych.

Matematycy stosują metodę najmniejszych kwadratów, aby oszacować maksymalne prawdopodobieństwo.

Metoda najmniejszych kwadratów jest popularną metodą określania równań regresji i informuje o związku między zmiennymi odpowiedzi a zmiennymi predykcyjnymi.

Metody modelowania, które są często stosowane podczas dopasowywania funkcji do krzywej, obejmują metodę prostoliniową, metodę wielomianową, metodę logarytmiczną i metodę Gaussa.

Liniowe lub zwykłe najmniejsze kwadraty to najprostszy i najczęściej stosowany estymator regresji liniowej do analizy danych obserwacyjnych i eksperymentalnych. Znajduje linię, która najlepiej pasuje do zestawu podanych punktów danych.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Jak działa metoda najmniejszych kwadratów Metoda najmniejszych kwadratów to technika statystyczna służąca do określenia linii najlepszego dopasowania do modelu, określonej równaniem z pewnymi parametrami obserwowanych danych. więcej Linia najlepszego dopasowania Linia najlepszego dopasowania jest wynikiem analizy regresji, która reprezentuje związek między dwiema lub więcej zmiennymi w zbiorze danych. więcej Jak działa suma kwadratów techniki statystycznej Suma kwadratów jest techniką statystyczną stosowaną w analizie regresji w celu określenia dyspersji punktów danych od ich średniej wartości. W analizie regresji celem jest określenie, jak dobrze seria danych może być dopasowana do funkcji, która może pomóc wyjaśnić, w jaki sposób seria danych została wygenerowana. więcej Jak działa współczynnik determinacji Współczynnik determinacji jest miarą stosowaną w analizie statystycznej do oceny, jak dobrze model wyjaśnia i przewiduje przyszłe wyniki. więcej Zrozumienie zależności liniowych Zależność liniowa (lub powiązanie liniowe) to termin statystyczny używany do opisania wprost proporcjonalnej zależności między zmienną a stałą. więcej R-kwadrat R-kwadrat jest miarą statystyczną, która reprezentuje proporcję wariancji dla zmiennej zależnej, którą tłumaczy zmienna niezależna. więcej linków partnerskich
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz