Główny » budżetowanie i oszczędności » Jak i dlaczego olej wpływa na dolara kanadyjskiego

Jak i dlaczego olej wpływa na dolara kanadyjskiego

budżetowanie i oszczędności : Jak i dlaczego olej wpływa na dolara kanadyjskiego

Kurs wymiany między Kanadą a USA był silnie skorelowany z ceną ropy naftowej w ostatnich latach. W dłuższej perspektywie, gdy cena ropy rośnie, wartość dolara kanadyjskiego (zwanego również loonie) również zwykle wzrasta w stosunku do dolara amerykańskiego. Korelację tę można bezpośrednio przypisać sposobowi, w jaki Kanada zarabia większość swoich dolarów amerykańskich - ze sprzedaży ropy naftowej - oraz stanowiemu procentowi przychodów Kanady.

Ropa naftowa i zarobki walutowe Kanady

Silna korelacja między kursem wymiany dolara kanadyjskiego / amerykańskiego a cenami ropy wynika w dużej mierze z kwoty całkowitych zarobków walutowych kraju, które są uzyskiwane dzięki sprzedaży ropy naftowej. W 2018 roku Kanada była czwartym co do wielkości producentem i eksporterem ropy naftowej na świecie. Ropa naftowa stanowi największy pojedynczy wkład walutowy do Kanady, a jej udział rośnie.

Większość importerów wycenia ropę naftową w USD, więc nic dziwnego, że dolary amerykańskie są preferowaną walutą dla większości transakcji opartych na energii między Kanadą a resztą świata. Ponadto Kanada jest największym zagranicznym dostawcą ropy naftowej do USA. W 2017 r. Kanada wysłała 99% eksportu ropy naftowej do USA, co stanowi 43% całkowitego importu ropy naftowej w USA i 21% poboru ropy naftowej w USA.

Podaż i popyt

Cena dowolnego towaru lub usługi zależy od podaży i popytu, aw przypadku kursu wymiany dolara kanadyjskiego / amerykańskiego cena zależy od popytu i podaży zarówno dolara kanadyjskiego, jak i dolara amerykańskiego. Ponieważ eksport ropy stanowi dużą część amerykańskiej waluty zarobionej przez Kanadę, zmiany cen i wolumenu ropy naftowej mają znaczący wpływ na napływ dolarów amerykańskich do gospodarki kanadyjskiej.

Gdy ceny ropy są wysokie, ilość dolarów amerykańskich, które Kanada zarobi na każdej baryłce ropy, którą eksportuje, będzie wysoka. W związku z tym podaż dolarów amerykańskich wpływających do Kanady będzie wysoka w stosunku do podaży dolarów kanadyjskich, co spowoduje wzrost wartości dolara kanadyjskiego. I odwrotnie, gdy cena ropy jest niska, podaż dolarów amerykańskich będzie niska w stosunku do dolara kanadyjskiego, co spowoduje spadek wartości dolara kanadyjskiego.

1:35

Jak i dlaczego olej wpływa na dolara kanadyjskiego

Przyszłość ropy w Kanadzie

Przyszłość ropy naftowej w Kanadzie możemy zrozumieć, sprawdzając, ile ropy naftowej jest dostępne w ustalonych rezerwach. W 2017 r. Kanada posiadała 176, 7 miliarda baryłek ropy naftowej w ustalonych rezerwach.

Piaski roponośne w Kanadzie są trzecią co do wielkości sprawdzoną rezerwą ropy naftowej na świecie. Piasek roponośny to mieszanka piasku, gliny lub innych minerałów i wody występująca w naturze. Zawiera także bitum, grubą formę ropy naftowej. Ze względu na swoją gęstość bitum musi być wydobywany w celu uzyskania ropy naftowej. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) przewiduje, że produkcja piasków roponośnych w Kanadzie wzrośnie o około 2, 5 miliona baryłek dziennie w ciągu najbliższych 25 lat.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz