Top

handel algorytmiczny : Top
Co to jest Top

Top odnosi się do najwyższej ceny papieru wartościowego, zanim zacznie spadać.

ŁAMANIE W DÓŁ Góra

Top odnosi się do szczytu ceny składnika aktywów w okresie rozliczeniowym, przed okresem spadku ceny.

Handlowcy krótko- i średnioterminowi, tacy jak handlowcy jednodniowi, często polegają na obserwowaniu szczytów i dolnych wahań cen, aby mierzyć czas swoich transakcji. Zazwyczaj inwestor chce sprzedać składnik aktywów, gdy osiągnie szczyt, aby zmaksymalizować zyski z inwestycji, podobnie jak spróbuje kupić składnik aktywów, gdy jest on blisko dolnej granicy lub najniższej ceny składnika aktywów przed jego rozpoczęciem wspinaczka, aby zmaksymalizować potencjał zysków z inwestycji.

Ponieważ ceny papierów wartościowych są stale w ruchu, nawet gdy rynki lub aktywa doświadczają silnych ogólnych tendencji wzrostowych lub spadkowych, będą doświadczać niewielkich wahań cen w ciągu minut, godzin i dni. Te niewielkie zmiany cen są głównym celem inwestorów dnia, którzy obserwują tymczasowe szczyty lub szczyty, aby sprzedawać aktywa i tymczasowe dna w celu nabycia aktywów.

Swing traderzy, którzy działają na nieco większą skalę, starają się zidentyfikować szczyty i spadki cen w okresach, które są szersze, obejmując tygodnie lub miesiące, w celu oceny ich strategii inwestycyjnych i czasu transakcji.

Szczyty wykresów

Handlowcy i analitycy uważają, że wykresy przedziałów cenowych są przydatne do przewidywania przyszłych wyników rynku lub aktywów, często opierając się na wzorcach w czasie w celu informowania o inwestycjach.

Wykresowanie wydajności cenowej aktywów w czasie ujawnia zwykle poziom poziomów oporu lub przedział cenowy, który utrzymuje dany aktywa przez pewien okres czasu. Zazwyczaj, gdy składnik aktywów osiąga najwyższą cenę, osiągnie szczyt w pobliżu górnej granicy poziomu oporu w tym okresie, a następnie rozpocznie okres spadku w kierunku ustalonego dna. Gdy cena przekracza górną granicę poziomu oporu, jest to znane jako przebicie, a gdy cena spada poniżej dolnej granicy poziomu oporu, jest to znane jako rozbicie.

Podczas tworzenia wykresów przedziałów cen dla aktywów blaty mogą przybierać różne formy. Wierzchołek może często objawiać się jako ostry szczyt, jak odwrócone V, a także może wydawać się bardziej zaokrąglony w sytuacjach, w których cena zabezpieczenia konsoliduje się blisko wysokiego przez dłuższy czas, zanim spadnie.

Gdy wyniki aktywów przedstawiające wykres podwójnej lub potrójnej góry bez przełomu często sygnalizują, że zabezpieczenie zbliża się do końca ogólnego trendu wzrostowego. Podwójna góra występuje, gdy bezpieczeństwo osiąga najwyższą cenę, spada, a następnie ponownie podnosi się do tej samej góry, zanim ostatecznie spadnie. Potrójny szczyt jest wykazywany, gdy składnik aktywów trzykrotnie waha się do najwyższej ceny, zanim ostatecznie spadnie. Oba wzorce pokazują, że bezpieczeństwo wielokrotnie próbowało przekroczyć limit oporu, co może zniechęcać inwestorów.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Definicja zaokrąglenia Góra zaokrąglenia jest wzorem wykresu stosowanym w analizie technicznej, który jest identyfikowany przez ruchy cen, które po wykreśleniu tworzą kształt odwróconego „U”. więcej Definicja kanału Kanał może odnosić się do systemu dystrybucji dla firm lub zakresu handlowego między wsparciem a oporem na wykresie cen. więcej Wzór głowy i ramion Wzór głowy i ramion to formacja wykresu przypominająca linię bazową z trzema pikami; dwa zewnętrzne są blisko wysokości, a środek jest najwyższy. więcej Jak potrójne szczyty ostrzegają cię przed spadkiem zapasów Potrójne szczyty są technicznymi wzorami wykresów, które sygnalizują, że zasób nie jest już dostępny i że nadchodzą niższe ceny. więcej Definicja formacji diamentowej Formacja formacji diamentowej to wzorzec analizy technicznej, który często występuje na szczytach rynkowych lub w ich pobliżu i może sygnalizować odwrócenie trendu wzrostowego. więcej Odwrotna głowa i ramiona Odwrócona głowa i ramiona, zwane również głową i ramionami, jest odwrócone, a głowa i ramiona służą do przewidywania odwrócenia trendów spadkowych. więcej linków partnerskich
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz